Hart voor Paarden

Tessa Isabella Ottenhof

Hippische Influencer

geboren 07 februari 2008.


Prestaties 2021:

Reserve Kampioen Zuid-Holland B pony's (D-E) 

8e Hippiade B pony's (D-E) 

4e Jong KNHS Competitie L1 Pony's (D-E) 


 
 
 
 
E-mail